SVANA s.r.o.
17. Listopadu 1433
Mladá Boleslav
tel.: 326 374 001-4

ESAB

ESAB www.esab.cz

ESAB

ESAB

ESAB
ESAB

Firma SVANA je od roku 1996 autorizovaným zástupcem firmy ESAB Vamberk. Pro člověka který se nepohybuje v oboru je třeba říci, že Firma The ESAB Group je díky mnoha výrobním závodům po celém světě největším výrobcem přídavného svařovacího materiálu na světě. Má zastoupení v podstatě téměř v každé civilizované zemi prostřednictvím poboček nebo dealerů.
Základy firmy ESAB jsou položeny velmi hluboko v historii. Základním kamenem bylo nalezení řešení praktického problému jak pomocí přídavného materiálu spojit dva kusy kovu nerozebíratelně k sobě za dodržení vysoké pevnosti spoje. Vynálezcem a autorem řešení byl Oskar Kjellberg. Tím řešením byla obalená svařovací elektroda.
Dnes desítky tisíc svářečů vidí jeho iniciály - OK - na svařovacích materiálech, které používají při své každodenní činnosti. V roce 1904 podal Oscar Kjellberg (zaměstnanec Švédské loděnice) ručně psaný patent, který popisoval jeho jedinečný vynález.
Od vynálezu byl již jen krůček k založení nové společnosti, která se novým výrobkem dále zabývala. Takto vznikla v současnosti jedna z největších společností v oboru svařování. Od té doby uplynulo již spousta času a firma ESAB je zde stále. Po celou dobu své existence neustále zlepšuje stávající metody svařování, přídavné svařovací materiály i svařovací a řezací techniku, a je neustále aktivní i na vývojovém poli. Dnes firma vyrábí svařovací materiály a zařízení skutečně pro všechny svařovací a řezací metody a aplikace. 100 let neustálého výzkumu, vývoje a výroby přivedlo ESAB na světovou vedoucí pozici v oblasti svařování a řezání. Během desítek let se stala největším mezinárodním dodavatelem výrobků, know-how a služeb. Již po dobu 100 let je jméno ESABu spojováno s termíny "inovace a vysoký standard". Neustálá snaha o hledání nových cest v procesu obslužnosti zákazníka činí ESAB vůdcem na trhu svařování a řezacích systémů.

ESAB - dokument v PDF

Výrobní sortiment:

 • Elektrody
 • Pájky
 • Drát pro autogen
 • Drát pro TIG
 • Drát pro MIG
 • Trubičkový drát
 • Tavidlo
 • Dráty pod tavidlo

Základní typy drátů:

 • Autrod
 • Tigrod
 • Aristorod
 • Filarc
 • Tubrod
 • Tubrodur
 
Copyright 2007 Svana - www.svana.cz Webdesign MAXON DESIGN