SVANA s.r.o.
17. Listopadu 1433
Mladá Boleslav
tel.: 326 374 001-4

Jackson

JACKSON

JACKSON

JACKSON

JACKSON
JACKSON

Firma SVANA s.r.o. zastupuje na českém trhu (jako výhradní dovozce) amerického výrobce JACKSON-LANSEC již od roku 1993. Svařovací helmy Translight díky Hi-technologii "SURFACE MODE" (patentováno NASA) vícevrstvého displeje mají minimálně dvaapůlkrát větší rychlost zatmění než kukly ostatních výrobců. Tímto je zajištěna optickému displeji největší reakční rychlost na světě (0,000 04s) a zároveň maximální záruka ochrany očí svářeče. Zorné pole optického displeje u verze TURBO MAX je až 98x62 mm.JACKSON - dokument v PDF

JACKSON - ceník kukel

Výrobní sortiment:

  • Elektrooptické svařovací kukly

Základní typy výrobků:

  • JACKSON TRANSLIGHT 360 - TURBO IN
  • JACKSON TRANSLIGHT 360 - TURBO EX
  • JACKSON TRANSLIGHT 390 - TURBO MAX
  • JACKSON SCORPION - HUNTSMAN

Proč používat samozatmívací kukly s rychlostí zatmění 0,000 04 s ??

Odpověď na tuto otázku není těžká ,ale stojí za zamyšlení. V minulosti se rychlost zatmění kazet pohybovala v hodnotách 0,005 s - 0,000 3 s . V posledních letech se stala standardní rychlost zatmění 0,0001s (systém TWISTED NEMATIC). Bohužel ani tato rychlost zatmění není dostačující,aby oko svářeče nepocítilo negativní následky z dlouhodobého používání kukel s těmito kazetami.
V USA se s touto skutečností nesmířili a investovali nemalé finanční prostředky do dalšího vývoje směřujícího ke zvýšení rychlosti zatmění samozatmívacích kazet. Důvod (záměr) měli jediný. S maximální jistotou chránit oči svářeče.Vycházeli z klinicky prokázané skutečnosti ,že kritická rychlost zatmění kazety za kterou je již oko v bezpečí a do očí svářeče již nestihne proniknout většina škodlivých záření, je cca 0,000 07 s . Škodlivých záření poškozujících trvale oko je známo šest (IRA,IRB,IRC,UVA,UVB,UVC) pohybujících se ve vlnových délkách od 260 nm do 3000 nm . Všechny tyto druhy záření působí dlouhodobě a trvale poškozují oko svářeče.
Kazety nové generace (SURFACE MODE TECHNOLOGY) od firmy JACKSON s rychlostí zatmění 0,000 04 s jsou s jistotou již za kritickou rychlostí zatmění a pro svářeče mají dva základní přínosy :
Krátkodobý - svářeč po práci necítí tolik únavu,oči ho nepálí a nebolí. Dlouhodobý - používáním kazet s rychlostí zatmění 0,000 04 s se sníží na minimum trvalé poškození očí svářeče. To znamená,že se neprojeví typická onemocnění jako např.šedý zákal,trvalá deformace sítnice,poničení rohovky atd.


Zajímá Vás víc? Čtěte dál.


Princip technologie " SURFACE MODE " ( 0,000 04 s ) :

Klasický systém displeje s elektronicky řízenou clonou vytvořenou vrstvou polarizovaných tekutých krystalů, je znám již od 70. let a obecně se nazývá TWISTED NEMATIC. Displej je jednovrstvý a všechny krystaly jsou orientovány stejně a stejně se natáčejí (pokud jsou pod napětím) o 90o .
Americká firma JACKSON přivedla před několika lety na trh nejnovější technologii elektrooptických filtrů, která je vedena pod pracovním názvem SURFACE MODE TECHNOLOGY.
Tato technologie, která poskočila o velký krok ve vývoji vpřed, dosahuje zatím dosud největší rychlosti 0,04ms (0,000 04 s). Princip spočívá v tom, že displej je několikavrstvý. Krystaly ve středních vrstvách jsou již předtočené, takže je potřeba přepolarizovat krystaly pouze v přímé blízkosti povrchu filtru. Tím se zřetelně zvýší rychlost přepínání. Tuto technologii má firma Jackson již několik let patentovanou v USA. Viditelný rozdíl v rychlosti reakce je vidět také tehdy, když displej s novou technologií SURFACE MODE porovnáte se starým typem displeje TWISTED NEMATIC (který dodnes dodávají ostatní firmy na trh) tak, že si zkusíte bliknout do očí fotografickým bleskem přes tyto dva různé displeje. Výsledek bude překvapující. Přes displej staré technologie TWISTED NEMATIC budete nepříjemně oslněni bleskem, kdežto záblesk přes displej SURFACE MODE prakticky nepostřehnete.
A proto zde již záleží na zvážení budoucího uživatele samozatmívací kukly zda se rozhodne pro kazetu s rychlostí zatmění jen do 0,000 1 s ( 0,1 ms ) a nebo s ohledem na své oči dá přednost 2,5x rychlejší kazetě s rychlostí zatmění 0,000 04 s ( 0,04 ms ) .

 
Copyright 2007 Svana - www.svana.cz Webdesign MAXON DESIGN